Home > Ontwikkelingen > Tweede Kamer stelt groene daken aan de orde

05 dec 2018

Tweede Kamer stelt groene daken aan de orde

“Ik vertrouw er niet op dat gemeenten bij de uitvoering van klimaatadaptatieplannen het volledige potentieel van groene daken gaan benutten”, zei Carla Dik-Faber van de ChristenUnie tijdens het wetgevend overleg van de Tweede Kamer met minister Van Nieuwenhuizen, op 26 november.

Nederland telt 345 miljoen vierkante meter plat dak. Dat biedt heel veel kansen voor groene, blauwe en/of energiedaken, zo stelde Kamer. De Kamerleden Carla Dik-Faber (CU) en Christine Teunissen (PvdD) vroegen zich af hoe minister Cora van Nieuwenhuizen erop kan toezien dat dat ‘laaghangend fruit’ ook daadwerkelijk wordt geplukt. Immers, groene daken zorgen er niet alleen voor dat regenwater vertraagd wordt afgevoerd en daarmee de piekbelastingen op het rioolstelsel wegnemen. Groene daken dragen ook bij verkoeling en schonere lucht.

Pleidooi voor heldere criteria in bouwverordening
Beide Kamerleden noemden de grote bouwopgave die voor de deur staat: tot 2040 wordt voorzien in 75.000 nieuwe woningen per jaar. Teunissen, tijdelijk Tweede Kamerlid vanwege het ziekteverlof van Marianne Thieme, vroeg zich af of steden daardoor niet verder verdichten en daarmee de maatregelen teniet worden gedaan om water in de stad op te vangen. Ze stelde voor om heldere criteria op te nemen in de bouwverordeningen.

‘Het Rijk heeft maar een beperkte invloed’
Minister Van Nieuwenhuizen bleef de Kamerleden het antwoord grotendeels schuldig. Enerzijds omdat volgens haar een besluit tot groene daken vooral speelt bij projectontwikkelaars en burgers. Het Rijk heeft daar slechts een beperkte invloed op, stelde de bewindsvrouw. En waar het wél gaat om Rijksbeleid, ligt dit volgens Van Nieuwenhuizen niet op haar bordje maar op dat van haar collega Kajsa Ollongren van BZK, die immers verantwoordelijk is voor de woningmarkt. Van Nieuwenhuizen hoopt dat projectontwikkelaars en burgers een duwtje in de rug krijgen van goede voorbeeldprojecten.

Twee moties ingediend
De Kamerleden dienden twee moties in, waarin ze de regering oproepen criteria op te nemen voor klimaatadaptatiemaatregelen bij de uitvoering van het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie, en om met de VNG te kijken welke mogelijkheden er zijn om groene daken te stimuleren. Op dinsdag 4 december is er vóór deze motie gestemd.

Bron: Waterforum.net en Tweedekamer.nl

< Ga terug naar ontwikkelingen

MEER WETEN OVER BIJZONDERE DAKEN? BEL: 013 5 379 379