Home > Over Zoontjens

Ontdek alles over Zoontjens

Zoontjens heeft zich in meer dan 100 jaar ontwikkeld van een familiebedrijf tot een flexibele internationale dakspecialist. Zoontjens realiseert duurzame en multifunctionele daken.

"Use the roof."

Missie

"Meerwaarde creëren door gebruik van het platte dak en zo bijdragen aan een duurzame gebouwde omgeving."

Visie

Zoontjens is in meer dan 100 jaar uitgegroeid van producent van daktegels tot een internationale koploper op het gebied van dakinrichting op alle soorten platte daken. We realiseren duurzame en multifunctionele daken. Op basis van ons specialisme, onze expertise en ervaring weten we de ruimte op daken slim te benutten en ze essentieel onderdeel te maken van de leefomgeving.

We bieden hiervoor complete systemen voor dakterrassen, parkeerdaken, galerijen en valbeveiliging. Van kleine dakterrassen tot complete leef- en parkeerdaken, of heel speciale oplossingen voor bijzondere gebouwen; we ontzorgen de opdrachtgever door mee te denken over de juiste invulling van het dak, door producten op maat te ontwikkelen en te zorgen voor de gehele uitvoering. Met innovatieve dakoplossingen willen we meer leefruimte creëren, de leefomgeving verbeteren en een inspiratiebron zijn voor de mogelijkheden van daken.

Het dak benutten is niet enkel nuttig en leuk, het is ook noodzakelijk. We staan de komende jaren voor grote uitdagingen door klimaatverandering, groei van de bevolking en verstedelijking. Waar moet het regenwater heen? Waar moeten alle mensen wonen? Hoe maken we de gebouwde omgeving duurzaam?

Inspelen op klimaatveranderingen
Nederland staat voor grote uitdagingen in het stedelijk waterbeheer. Klimaatverandering leidt de komende decennia tot grotere perioden van droogte in Nederland, maar ook tot het optreden van intensievere regenbuien en het ontstaan van overstromingsrisico’s. Zeker in stedelijke gebieden kan dit negatieve effecten veroorzaken voor de leefomstandigheden en de gezondheid van mensen. In het Parijs-akkoord zijn we met z’n allen overeengekomen om de opwarming van de aarde terug te dringen en de CO2-uitstoot te reduceren. De transitie naar duurzame energie is ingezet. En de gebouwde omgeving moet duurzamer worden. Het dak inzetten is geen keuze, maar een must. Het biedt kansen en kan een multifunctionele rol vervullen. Het geeft ruimte voor extra groen, om de biodiversiteit te vergroten, het overstromingsrisico te verminderen door zware regenval te absorberen en om duurzame energie op te wekken.

Verbetering van ons leefklimaat
Ook zien we dat in toenemende mate de nadruk op de verdichting van de steden komt te liggen.  Door de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande krimp in de buiten- en minder dicht bevolkte gebieden zal de druk op de binnensteden alsmaar toe nemen. Verwacht wordt dat in 2030 ruim 60 procent van de wereldbevolking in een stad woont. De verstedelijking stelt ons allemaal voor de uitdaging deze groei duurzaam op te vangen en de stad leefbaar te houden. Om deze druk op te kunnen vangen moet er meer ruimte ontwikkeld worden voor het huisvesten van al die nieuwe stedelingen met de daarbij behorende voorzieningen. Het dak biedt een uitkomst voor individuen en voor de samenleving als geheel, door nieuwe en meer buitenruimten te creëren. De ‘verloren’ vierkante meters van de daken liggen binnen handbereik, die moeten we gebruiken. Als een tuin, als een parkeerplek of een ontmoetingsplek. Bij scholen, ziekenhuizen of gezondheidszorg is de extra buitenruimte een investering in een gezonde leefomgeving.

Het dak vraagt er om, om gebruikt te worden. Met de juiste inrichting van het dak dragen we bij aan een duurzame gebouwde omgeving waarin het aantrekkelijkheid is en blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Daarom zeggen wij: USE THE ROOF!

MEER WETEN OVER BIJZONDERE DAKEN? BEL: 013 5 379 379