Home > Ontwikkelingen > Hoe kun je het daklandschap beter benutten voor meer robuuste stedelijke natuur?

29 mrt 2019

Hoe kun je het daklandschap beter benutten voor meer robuuste stedelijke natuur?

De Handreiking Natuurdaken van Green Deal Groene Daken laat zien hoe je met je dak een verschil kunt maken voor de natuur. Niet alleen op het platteland, maar juist ook in de stad. Met aandacht voor de versterkende waarde van natuur voor water-, energie- en gebruiksfuncties op daken en tips voor hoe je een natuurdak aanlegt.

Tijdens de partnerbijeenkomst ‘Oogsten en zaaien’ op 28 maart 2019 reikte de Green Deal Groene Daken de Handreiking Natuurdaken uit aan Donné Slangen, directeur natuur bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Begroeide daken zijn in opkomst en bieden vele voordelen. Een meer op lokale natuur afgestemde inrichting en begroeiing van het dak, vergroot de winst voor planten en dieren die het steeds moeilijker hebben om te overleven. De Handreiking Natuurdaken beschrijft soorten begroeide daken en de extra waarde van natuurdaken. Het uitgebreide hoofdstuk over hoe je een natuurdak aanlegt gaat in op hoe plantenkeuze en extra voorzieningen zorgen voor voedsel, nestgelegenheid en veilige beschutting voor verschillende soorten vogels, vlinders bijen en andere kleine dieren.

Benieuwd naar de Handreiking Natuurdaken? Bekijk het hier.

< Ga terug naar ontwikkelingen

MEER WETEN OVER BIJZONDERE DAKEN? BEL: 013 5 379 379