Home > Ontwikkelingen > Bevolking blijft groeien en het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt

18 dec 2018

Bevolking blijft groeien en het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt

De bevolking van Nederland zal de komende jaren blijven groeien. In 2029 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna een kwart van de bevolking zal dan 65 jaar of ouder zijn. Bovendien wonen de komende jaren steeds meer mensen alleen. Volgens de huishoudensprognose van het CBS zijn er in 2030 3,5 miljoen eenpersoonshuishoudens, 400.000 meer dan nu.

De prognosecijfers zijn nog wel onzeker. Zo is het niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo door zal zetten en of Nederlanders een voorkeur voor gezinnen van twee kinderen blijven houden. Ook kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren. Rekening houdend met deze onzekerheden is verdere groei van de bevolking in elk geval tot eind jaren dertig waarschijnlijk. In de jaren daarna zou de bevolking zowel kunnen groeien als krimpen. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 17,3 miljoen en 19,9 miljoen inwoners.

Eenpersoonshuishoudens
Het zijn door de vergrijzing dan vooral ouderen die alleen wonen, omdat hun partner is overleden of omdat ze gescheiden zijn. Aangezien vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen en ze vaak jonger zijn dan hun partner, zijn zij in de meerderheid. Bij alleenstaande 25- tot 65-jarigen zijn mannen in de meerderheid. Dat komt vooral doordat kinderen na een scheiding meestal bij hun moeder wonen. Al met al is ongeveer een vijfde van de Nederlandse bevolking alleenstaand.


Bron: CBS

Woningmarkt
De stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens én de groei van de bevolking zorgt voor uitdagingen op de woningmarkt. Er is meer behoefte aan woonruimte voor huishoudens anders dan gezinnen. Maar de ruimte daarvoor wordt steeds kleiner. Ons land hoort al bij de dichtstbevolkte landen van de wereld. Samen met klimaatverandering en verstedelijking staan we dus voor een grote uitdaging om met name de steden aantrekkelijk en leefbaar te houden. We moeten efficiënt met de leefruimte omgaan.

Meer woon- en leefgenot door gebruik van het dak
Het benutten van platte daken is een van de manieren om de stad en wonen erin extra waarde te geven. Door daken multifunctioneel in te richten kunnen ze gebruikt worden als extra leefruimte met een dakterras, als ontmoetingsplek met een gezamenlijke daktuin of als genoeg parkeerplekken met een parkeerdak. Er kan zoveel op een dak, gebruik het!

< Ga terug naar ontwikkelingen

MEER WETEN OVER BIJZONDERE DAKEN? BEL: 013 5 379 379